Haptonoom

Haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert. Een haptonoom is er op gericht je door aanraking te laten voelen wat je lichaam jou te vertellen heeft.

Haptonomie cursus

Een cursus Haptonomie verrijkt je als mens en als professional. In Nederland zijn er reeds vele cursussen hierover te volgen, zo nodig online.

Buy Domain

✓ This domain haptonoom.pro maybe for sale - Buy-Domain.pro for all your domain name sales